ADUS technik s.r.o.

Společnost ADUS technik s.r.o. působí zejména v oblasti komfortních systémů vytápění a klimatizací | Comfortable heating and air conditioning systems.

Jsme autorizovaným prodejcem značek Eberspächer, Webasto a Valeo. Poskytujeme montáž i servis produktů těchto značek.

Alfa Union, a.s.

Alfa Union a.s. je česká společnost s celosvětovou působností v dodávkách elektromechanických přístrojů pro kolejová vozidla, rozvaděče trakčních měníren a energetiku. Historie sahá do roku 1997, kdy byla společnost založena a navázala na tradici firmy ČKD TRAKCE a SIEMENS/ČKD, od kterých odkoupila know-how na výrobu dodávek vybraných originálních komponentů. Vysoká kvalita a spolehlivost, široké spektrum produktů, úzká vazba na zákazníka a flexibilita profesionálního teamu jsou základní pilíře úspěšné obchodní politiky Alfa Union.

ALKAL BATERIE spol. s r. o.

Společnost ALKAL BATERIE spol. s r. o. se zabývá montáží měřících a bezpečnostních prvků na kolejová vozidla a jsme dodavatelem akumulátorů pro kolejová vozidla a záložní zdroje.  

AMiT, spol. s r.o.

Patříme mezi nejvýznamnější hráče v oblasti vývoje a výroby elektroniky pro železniční, kolejová vozidla a veřejnou dopravu a v oblasti vývoje a výroby průmyslových řídících systémů. Opíráme se o vlastní know-how a vývoj, moderní výrobu a odborný zákaznický přístup. Jsme spolehlivým a respektovaným partnerem. Kvalita našich produktů, zákaznický servis a naši zaměstnanci jsou naší předností.

Produktová nabídka je svojí komplexností a rozsahem ve světě výjimečná, zahrnuje informační systémy pro cestující, IP dohledové (CCTV) a audio systémy, TCN / TRDP komunikaci, komunikační infrastrukturu, palubní řídicí systémy, splňující požadavky zákazníků a samozřejmě mezinárodních obecných (EN) a oborových (UIC) standardů.

AMTEK, spol. s r.o.

Společnost AMTEK, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako soukromá, ryze česká společnost, se zaměřením na automatizační a měřící techniku, což bylo zakomponováno i do názvu společnosti. Hlavní provozovnu má v Brně, Vídeňská 125, v budově BIBUS, kde také sídlí vedení a většina pracovníků.

Firma Amtek je oficiálním autorizovaným distributorem renomovaných výrobců a zaměřuje se na vysoce kvalitní a spolehlivé produkty v oblasti elektronických součástek a automatizačních prvků pro průmyslové použití. Má i vlastní malou výrobu a může podle potřeb zákazníků dodat nejen konstrukce z hliníkových profilů na míru, ale i kompletní systém či jednoúčelové stroje. Zákazníkům poskytuje nejen spolehlivé dodávky zboží, ale i plnou technickou a aplikační podporu, odborná školení a uvádění do provozu.

ANVI TRADE s.r.o.

Společnost ANVI TRADE s. r. o. byla založena v roce 1994, kdy začala v České republice výhradně zastupovat výrobce protiskluzových podlahovin ALTRO Ltd.

Za dobu svého úspěšného působení rozšířila nabízené portfólium výhradně zastupovaných značek o širokou škálu dalších kvalitních podlahovin značky AMTICO, lepidel a tmelů BOSTIK, a v neposlední řadě i podlahářské nářadí TECHNO.

Významná pozice na trhu podlah umožnila doplnění velkoobchodního prodeje o další podlahoviny, jako je LINO FATRA, TARKETT a dalšími výrobky týkajícími se podlahářského oboru.

Dále působí v oblasti lepení a tmelení v rozličných průmyslových oborech s výrobky značky BOSTIK. Úspěšným oborem se staly i systémy stavební chemie BOSTIK pro hydroizolace a sanace staveb, stejně jako pro lepení keramických obkladů.

Atelier Gergely CZ, s.r.o.

Společnost Atelier Gergely CZ byla založena jako česká pobočka švýcarské firmy Atelier Gergely, zabývající se inženýringem a výrobou kabelové konfekce pro kolejová vozidla a autobusy.
Pro kabelovou konfekci používá především kabely a vodiče z produkce fy LEONI Studer, kabely a vodiče s fyzikálně zesílenou izolací (případně pláštěm). Ty se vyznačují nadstandardními vlastnostmi využitelnými právě pro použití v kolejových vozidlech. Atelier Gergely CZ má pro ČR oficiální zastoupení produktů fy LEONI Studer. Kromě této obchodní aktivity nabízíme i inženýrskou činnost v oblasti kabelů, kabelové konfekce a integrovaných systémů řízení.

Ayudate, a.s.

AYUDATE a.s. je ryze česká společnost pyšnící se unikátními kompetencemi, kreativitou a úrovní poskytovaných služeb. Jsme experty pro oblast telekomunikací v kolejové dopravě: od myšlenky projektujeme, hledáme nová řešení, a následně implementujeme v úzké kooperaci se zadavateli a dalšími dodavateli při realizaci velkých projektů. Zejména pak s provozovateli dopravní infrastruktury a její obslužnosti v oblasti kolejové dopravy.

AŽD Praha s.r.o.

AŽD Praha s. r. o. je významným dodavatelem technologických celků v oboru zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních technologií dopravní infrastruktury. Rozhodující je orientace firmy především na oblast železniční dopravy. Pro své partnery zajišťuje výrobu, kompletní dodávky a montáže technologických celků pro zabezpečení a řízení železniční dopravní infrastruktury. Firma disponuje zkušeným týmem odborných pracovníků a má vlastní technické zázemí pro kompletní zajišťování zakázek. Je schopna pokrýt veškeré činnosti od zpracování projektové dokumentace po uskutečnění dodávek a provedení montážních prací. Po ukončení zakázky je samozřejmostí zajištění záručního i pozáručního servisu.

Battery Corporation a.s.

Battery Corporation a.s. byla založena v roce 2019 s myšlenkou podpory rozvoje obnovitelných zdrojů a ukládání elektrické energie. Z toho důvodu se stala významným investorem v továrně Magna Energy Storage a.s. (MES), která průmyslově vyrábí revoluční velkokapacitní bateriové články HE3DA. Od roku 2021 jsme akcionářem a současně distribučním partnerem MES v oblasti prodeje baterií, bateriových boxů, jejich aplikací a koncových zařízení pro privátní i komerční použití.

Bio-Circle s.r.o.

Bio-Circle s.r.o. nabízí inovativní produkty v oblasti technologií pro povrchové úpravy, jako ekologické alternativy stávajících výrobků na světovém trhu. Naše čisticí a odmašťovací prostředky mají široké uplatnění v odvětvích nejenom zpracovatelského a výrobního průmyslu. Produkty jsou v převážné většině biologicky rozložitelné, neobsahují freony a jiná nebezpečná rozpouštědla, odpovídají nejmodernějším technologickým požadavkům a dobře obstojí i v kritické zkoušce po stránce životního prostředí. Také zlepšují pracovní prostředí pro uživatele – jsou netoxické a nemají negativní vliv na lidské zdraví. Díky naší firemní filozofii “MAKING GREEN WORK” je jasné, že se nesnažíme vytvářet “zelené prostředí” jen u nás, ale prostřednictvím našich produktů a technologií i v ostatních společnostech.

CHVALIS s.r.o.

Společnost Chvalis je expertem na poskytování komplexních řešení  “ na klíč    dle zadání od výrobců a to včetně dodávky  a uvedení do provozu. Na vývoj a konstrukce hydraulických systémů pro potřeby všeobecného průmyslu a strojírenství se společnost Chvalis zaměřuje již od roku 1997. Specialitou firmy jsou technická řešení a dodávky hydrauliky pro železniční vozidla, která se netýkají pouze nových hydraulických systémů, ale také modernizací a rekonstrukcí již zastaralých vozidel. Chvalis do svých systémů a agregátů využívá již od roku 1992 především produkty Parker pro jejich bezkonkurenční kvalitu, bezporuchovost a bezpečnost. Komponenty také splňují nejnáročnější certifikace. V oblasti železničního průmyslu je společnost Chvalis držitelem Certifikátu technické způsobilosti dodavatele Českých drah a Certifikátu dodavatele SŽDC. 

www.facebook.com/ChvalisCZ/

ČD Cargo, a. s.

ČD Cargo, a. s. je největší český železniční dopravce. Nabízíme přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby.

S ročním objemem přepravy zboží patříme mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Poskytujeme služby zákazníkům na přibližně tisíci místech České republiky a prostřednictvím dceřiných společností i po celé Evropě. K zajištění provozu nákladních vlaků má ČD Cargo, a.s., k dispozici více než 700 lokomotiv – elektrických i motorových.

Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu dle rozmanitých požadavků našich klientů. Strategickým cílem společnosti ČD Cargo, a. s., je zachovat si vedoucí pozici na trhu železniční nákladní dopravy v České republice a ve středoevropském regionu a současně být efektivní zákaznicky orientovanou společností.

ČD – Informační Systémy, a.s.

Jsme klíčový dodavatel ICT systémů a služeb v oblasti hromadné dopravny, zejména v železničním sektoru. Naše kompetence pokrývají systémy a aplikace pro odbavení cestujících jak v železniční, tak i autobusové dopravě. Aktivně participujeme na integraci dopravních řešení, clearingových a zúčtovacích systémů, vč. systémů obchodně provozních pro jednotlivé dopravce (tzv. Integrovaných dopravní systémů). A to nejen pro osobní dopravce, ale i zákazníky v dopravě nákladní. Naší ambicí je tak neustále zvyšovat konkurenceschopnost zákazníků, komfort cestujících, šetřit čas a energie i emise.

ČD - Telematika a.s.

ČD – Telematika je významným poskytovatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a dodavatelem pro drážní prostředí v oblastech telekomunikací, měření a zabezpečení. 

V rámci svých aktivit poskytuje internetové, datové a hlasové služby včetně služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických a telekomunikačních infrastruktur. S rozvojem ETCS se zařadila mezi přední dodavatele v této oblasti a společně s partnery vybavuje vlaky moderními zabezpečovacími technologiemi, jež mimo jiné využívají i standard GSM-R. 

ČD-T se dlouhodobě zaměřuje na řešení v oblasti silniční telematiky a disponuje geograficky nezávislými datovými centry. Zajišťuje dohled i zákaznickou podporu v režimu 24/7/365. Vlastní jednu z nejrozsáhlejších optických infrastruktur na území ČR, dlouhou 3500 kilometrů.

České dráhy a. s.

Železniční osobní doprava představuje jednu ze základních činností Českých drah, a.s.,. Mezi hlavní odběratele služeb v osobní dopravě patří kraje a stát zastoupený Ministerstvem dopravy ČR. 

České dráhy, a.s. kladou v osobní dopravě velký důraz na přiblížení produktů zákazníkům. Naplnění této zásady předpokládá přístup k trhu na bázi segmentace zákaznického spektra. Veškeré záměry vychází z marketingových principů.

Českomoravská železniční opravna, s.r.o.

Českomoravská železniční opravna, společnost s ručením omezeným, vznikla koncem roku 1994 a patří k předním opravárenským firmám lokomotiv v České a Slovenské republice. Společnost sídlí v Přerově a má více než 250 zaměstnanců. Hlavní náplní společnosti jsou generální opravy elektrických lokomotiv. Do portfolia společnosti patří také opravy železničních vozů a historických kolejových vozidel.

ČMŽO - elektronika, s.r.o.

V ČMŽO – elektronice se zaměřujeme na zabezpečovací systémy pro kolejová vozidla. Provádíme implementace ochranných a diagnostických systému, které instalujeme v našich výrobních prostorech v Hranicích na Moravě. Patříme mezi hlavní integrátory ETCS (European Train Control System) v České republice. Naše portfolio služeb dále zahrnuje opravy, modernizace a rekonstrukce kolejových vozidel.  Mimo výše uvedené služby dokážeme poskytnout inspekce a revize kolejových vozidel včetně homologace.

V ČMŽO – elektronice mimo jiné navrhujeme, vyvíjíme, vyrábíme a instalujeme své výrobky. Mezi ně patří univerzální počítačové jednotky CDS nebo diagnostické systémy pro lokomotivy přes GSM, elektronické rozvaděče, klimatizace včetně jejich řízení, ovládací pulty pro lokomotivy, měření spotřeby, informační systémy včetně wifi a řídící systémy vozidel.

CMŽO - Slovakia, s.r.o.

V ČMŽO – Slovakia se zaměřujeme na vývoj, výrobu, prodej a servis elektrotechnických výrobku (měniče, střídače, nabíječky, regulátory a pod.). Navrhli jsme a společně s ČMŽO – elektronikou vyrábíme trakční transformátor pro projekt konverze lokomotivy 163. Staráme se také o vylepšení zastaralých železničních technologií a zvýšení výkonu. Dále provádíme opravy, montáž a zkoušky elektrických zařízení.

DCom, spol. s r.o.

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti komunikací se zaměřením na profesionální radiokomunikační systémy a řešení. V této souvislosti zajišťujeme veškeré služby od projekce, přes specializovaný vývoj, systémové integrace, výrobu, montáž a dlouhodobý servis dodaných systémů. Naší mateřskou společností je AŽD Praha, s.r.o., významným trhem pro naše výrobky a služby je železnice. V oblasti obchodu jsme partnerem několika významných zahraničních společností, nejvýznamnější z nich je společnost Hytera, která je druhým největším světovým výrobcem profesionální komunikační techniky.

Dinel s.r.o.

Firma Dinel, s.r.o. je předním výrobcem systémů pro měření výšky hladiny a průtoku v ČR. Naše hladinoměry, hladinové snímače, průtokoměry a průtokové spínače nacházejí uplatnění v mnoha zemích světa v celé řadě odvětví. Typickými aplikacemi těchto přístrojů jsou např. čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodní toky, čerpací stanice pro pohonné hmoty, farmacie, chemické technologie, zemědělské a potravinářské technologie, zařízení pro zpracování a skladování stavebních hmot, balicí technika, tepelné a chladicí stroje, energetika, topenářství a automatizace kotlů, dopravní a stavební stroje, motory, turbíny, hydraulika, apod. Doplněním senzorů o naše stabilizované zdroje, převodníky, zobrazovače a datalogery lze tvořit spolehlivé měřicí a signalizační řetězce s možností výstupů do vyšších úrovní řízení.

DPOV, a.s.

DPOV, a.s., člen Skupiny ČD, jeden z největších opravců železničních kolejových vozidel v
České republice s dlouholetou tradicí, se specializací na provádění periodických oprav a
modernizací
v segmentu osobních vozů, elektrických lokomotiv a jednotek, motorových vozů a jednotek
a speciálních hnacích vozidel.
Provádíme:
– hlavní opravy
– vyvazovací opravy
– opravy funkčních celků
– konstrukce, technologie, homologace kolejových vozidel
– modernizace a rekonstrukce
– opravy násilného poškození

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Společnost DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je významným českým výrobcem výhybkových konstrukcí s dlouholetou tradicí a mezinárodní působností. Naše společnost se specializuje na vývoj, konstrukci, výrobu, montáž a regeneraci železničních a tramvajových výhybkových konstrukcí.

Poskytujeme kompletní příslušenství výhybek a vlastní systém sledování. Jsme také servisním partnerem pro projektování, uvedení do provozu a vlastního provozu výhybkových konstrukcí.

Podílíme se na vytváření železniční sítě České republiky, která se hustotou řadí mezi nejrozsáhlejší v Evropě. Dodávky výhybek nové generace pro koridory Českých drah tvoří rozhodující a nejprestižnější část výrobního programu. Dodáváme výhybkové konstrukce do Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Asie.

Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Společnost se zaměřuje především na oblast vzdělávání v železniční dopravě.

EKOTERN

Dodáváme mobilní kolejové váhy, mobilní i stacionární ultrazvuková zařízení k testování náprav a kol ŽKV, zařízení k údržbě železničních dvojkolí, dvoucestné roboty a jiná tažná zařízení, mycí linky kolejových vozidel včetně ČOV, zařízení k odsávání výfukových plynů ŽKV, mycí přípravky schválené VÚŽ, přípravky na odstraňování graffiti, vysokotlakou mycí a čisticí techniku s pracovním tlakem 100 – 1500 bar, úklidové stroje, průmyslové vysavače a malou úklidovou techniku. Na českém a slovenském trhu působíme již 30 let a zastupujeme společnosti: IVM S.r.l., bip technology GmbH, Klaus, Müller, Schenk GmbH, Blue & Green AB, dále pak Vollert Anlagenbau GmbH, Aqseptence Group GmbH, Blaschke Umwelttechnik GmbH, IPC PORTOTECNICA S.r.l., ELSEA S.r.l.

ELMESY s.r.o.

Jsme spolehlivým partnerem a významným dodavatelem v oboru kolejové dopravní techniky. Zabýváme se výrobou a servisem dveřních systémů pro dopravní prostředky hromadné přepravy osob. Zajišťujeme rovněž výrobu a dodávky dalších komponent a dílů, jako jsou řídicí systémy, zádržný systém pro cestující, trakční zubové spojky a podobně. Podílíme se také na modernizaci vozidel, provádíme jejich renovaci a přizpůsobení novým předpisům a normám. 

Naše projekty se opírají o silné oddělení vývoje a konstrukce. Úzkou spolupráci se zákazníkem považujeme za nutnou podmínku k pochopení jeho potřeb. Dokážeme tak nabídnout kvalitní a spolehlivý výrobek. 

ELVAC a.s.

Poskytujeme obchodně-technické a inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti průmyslové komunikace a speciálních PC systémů, průmyslové automatizace a robotiky, silnoproudé elektrotechniky a jednoúčelových strojů.

Činnost ELVAC a.s. je zaměřena na poskytování řešení a malosériovou výrobu založenou na vlastním výzkumu a vývoji i na špičkových produktech dodavatelů. Díky své finanční stabilitě a širokému portfoliu výrobků a služeb dokáže být kvalifikovanou oporou svým partnerům, zejména systémovým integrátorům. Disponuje rovněž vlastními projekčními a výrobními kapacitami a může svým zákazníkům poskytovat oprávněný pocit jistoty a stability.

enteria a.s.

Enteria je český stavební holding, který spojuje 12 společnosti zaměřující se na různé oblasti stavební činnosti. Nejen tradiční kvalita českého stavebnictví, ale i společenská odpovědnost a vysoké mravní hodnoty jsou tím, díky čemu je holding enteria důvěryhodným partnerem a dobrým zaměstnavatelem.

Firmy holdingu enteria tvoří ideální seskupení pro realizaci projektů ve všech oblastech stavebnictví. Jejich prostřednictvím jsme schopni nabídnout širokou škálu služeb v různých fázích stavby, od formulace jejich záměrů přes zpracování důkladné projektové dokumentace až po vlastní realizaci. Ve spektru činností holdingu enteria klademe důraz na vysokou specializaci v rámci nabízených služeb. Jedině tak jsme totiž schopni zaručit maximální kvalitu poskytovaných služeb.

Enzfelder

Pan Enzfelder se při zakládání společnosti řídil filozofií komplexní zákaznické orientace. V té době se vyráběly všechny druhy mechanismů a nerezová vřetena s trapézovým závitem. Toto know-how se přeneslo do výroby vřetenových převodů, která začala později v továrně, která je postavena 30 km jižně od Vídně, v průmyslové oblasti Dolního Rakouska.
Komplexní orientace na zákazníka:
• Vysoká provozní spolehlivost, trvalá dostupnost a nízké riziko selhání vašich drahých systémů
• Vysoká kompetence v řešení problémů, poradenství a návrh lineární technologie 
• Ochota reagovat na bezprecedentní případy použití a rozvíjet technickou představivost
• Vysoká spolehlivost dodávky
• Dobrá hodnota za peníze s nejvyšší kvalitou
Tyto požadavky firma Enzfelder splňuje při hledání nápadů, s konstrukčním poradenstvím ve fázi spouštění, se standardními komponenty z našeho katalogu pohonů vřeten FREN, případnými speciálními výrobami, úpravami nebo novinkami

FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.

FAIVELEY TRANSPORT CZECH patří do skupiny Wabtec, která je předním světovým výrobcem systémů a digitálních řešení pro nákladní a osobní železniční přepravu. Plzeňský závod je orientovaný na výrobu komponent pro železniční průmysl (např. pantografy, elektro-mechanické přístroje, uhlíkové lišty a kartáče, spřáhla, brzdy, dveře) a veřejnou dopravu ve městech (trolejbusové sběrače a nabíjecí pantografy pro e-busy).

FCC Austria Abfall Service AG

FCC Austria Abfall Service AG byla založena v Rakousku v roce 1988 a je jednou z předních společností pro nakládání s odpady a zdroji v Rakousku.

Se 17 pobočkami nabízí FCC Austria širokou škálu služeb v oblasti nakládání s odpady pro obce, průmysl, obchod a obchod i soukromé zákazníky. Nabízené služby sahají od sběru, zpracování a recyklace odpadu až po jeho energetické zpracování.
Kromě své hlavní činnosti – likvidace odpadu – poskytuje FCC Austria širokou škálu dalších služeb. Ať už se jedná o fotovoltaické čištění, demontáž, čištění kanalizace, čištění kanalizací pro potrubí podél dopravních tepen, jako jsou silnice a železniční tratě nebo likvidaci odpadu na akcích – FCC Austria je vám po ruce s vysoce vyškoleným personálem a moderními technologiemi. FCC Austria je součástí skupiny FCC Environment CEE Group, která působí na více než 100 místech v 7 evropských zemích.

Form-Thermit, spol. s.r.o.

Společnost Form-Thermit, spol. s r.o. dodává produkty a poskytuje služby v oblasti železniční infrastruktury. Byla založena roku 1993. Mezi její hlavní činnosti patří výroba lepených izolovaných spojů (LIS), prodej spotřebního materiálu a služby pro aluminotermické svařování. Našim zákazníkům nabízíme také trénink pro svářeče, montáž lepených izolovaných spojů přímo v trati a technickou podporu. Form-Thermit je nedílnou součástí skupiny Goldschmidt Holding – silné celosvětové sítě společností zaměřených na železniční infrastrukturu.

GERB Praha, spol. s r.o.

GERB izolace proti kmitání GmbH & Co. KG se od roku 1908  zabývá  pružným ukládáním, redukcí  kmitání a ochranou proti zemětřesení.
Klíčový význam má pružné ukládání různých druhů železničních tratí (např metra, tramvají, nadzemních drah). Za tímto účelem byl vyvinut systém GERB s vysokým stupněm působnosti fungující na principu hmota-pružina. Tento systém je celosvětově hodnocen experty jako vysoce efektivní a spolehlivý sloužící ke snížení vibrací a hluku. GERB navíc nabízí i design, inženýrské služby, vývoj a výzkum, montáž – vše dle požadavků zákazníka.
Systém byl vyvinut a zabudován tak, aby se přiizpůsobil tuhostem při proměnlivých podložích a za účelem snížení silných zatížení jednotlivých úseků tratí.
GERB se zabývá i dalšími oblastmi pružného ukládání jako např. strojů, zařízení, budov nebo utlumení větších objektů (např. stadionů, mostů, komínů, plovoucích podlah) pomocí tlumičů.
Sídlo firmy se nachází v Berlíně a technická kancelář v Essenu, Německo. Pobočky s vlastní výrobou jsou v Brazílii, Číně, Francii a Indii. Jednotlivé kanceláře spravující místní trh celosvětově.

Getzner Werkstoffe GmbH

Getzner Werkstoffe je předním specialistou v oblasti izolace a ochrany proti vibracím. Jeho řešení jsou založena na vlastních produktech Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp®, Isotop®. Používají se v železničním, stavebním a průmyslovém sektoru ke snížení vibrací a hluku, ke zlepšení životnosti uložených součástí a minimalizaci potřeby údržby a oprav na kolejích, vozidlech, konstrukcích a strojích. Společnost byla založena v roce 1969 jako dceřiná společnost Getzner, Mutter & Cie. Getzner prodává svá řešení ochrany proti vibracím po celém světě. Kromě centrály v Buers má Getzner také 9 kanceláří téměř na všech kontinentech. Partneři ve více než 40 zemích po celém světě distribuují produkty Getzner do všech míst. V České republice a na Slovensku zastupuje Getzner partnerská společnost Hydrobeton.

HEICO Czech s.r.o.

Vývoj a výroba systémů HEICO-LOCK® pro zajišťování šroubových spojů namáhaných vibracemi. Vývoj a výroba předepínacích matic HEICO-TEC® – KVALITA, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Německá skupina HEICO-GROUP poskytuje svým zákazníkům spolehlivé a vysoce kvalitní řešení pro širokou škálu aplikací spojovacích součástí již od roku 1900. 100 let know-how, třinácti dceřiných společností na celém světě, našich 400 zaměstnanců nalezne řešení i pro vaše aplikace.

Zpracováváme ocelový drát, ocelový i mosazný plech ale i jiné polotovary. Naše výrobní zařízení, oddělení strojního inženýrství, vlastní galvanizační oddělení, naše technologické a rozvojové možnosti a vysoce kvalifikovaná pracovní síla mění myšlenky, požadavky a aplikace na reálná řešení – vysoce kvalitní spojovací materiál za přijatelné ceny.

Náš program neustálého zlepšování, interní i externí školící programy, školení v reálném prostředí provozu i v učebnách a systém řízení jakosti certifikovaný dle normy ISO/TS 16949 nám pomáhá splňovat nároky celé řady průmyslových odvětví kladené na pružnost, inovativní přístup a kvalitu.

HellermannTyton GmbH

Příslušenství pro kolejová vozidla (komponenty, interiéry atd.)
Infrastruktura pro železniční kolejová vozidla (výstavba, provoz, údržba)
Informační technologie, telekomunikace
Logistika a expedice
Vývoj a výzkum

igm Robotersysteme AG

igm Robotersysteme AG je rakouská skupina společností založená v roce 1967 dvěma rakouskými inženýry panem Franzem Vokurkou a panem Güntherem Kloimüllerem. V roce 1979 společnost igm vyvinula prvního 10osého robota s dvojitým ramenem, což byl první robot specializovaný na obloukové svařování na světě.
Silná vývojová síla ve společnosti igm úspěšně vyvinula různé generace svařovacích robotů, řídicí jednotky robotů a dokonce i laserový kamerový systém, podporovaný softwarem svařovacího robota vyvinutým společností igm.
V průběhu let se igm stala lídrem na trhu v oblasti robotického obloukového svařování, specializuje se na komplexní a senzorově řízené svařovací robotické systémy pro doslova jakýkoli svařovací účel. Více než 4 000 těchto systémů bylo úspěšně nainstalováno po celém světě pro různé aplikace.

IG Watteeuw ČR s.r.o.

IGW je předním poskytovatelem převodových řešení. Navrhujeme a vyrábíme ozubená kola, převodovky, hřídele a převodové skříně na míru. Poskytujeme specializované služby pro různé komplexní aplikace se zaměřením na dopravu, energetiku a zpracovatelský průmysl. Naše nejmodernější procesy, kvalifikovaní zaměstnanci a vášeň pro neustálé inovace nám umožnily stát se důvěryhodným partnerem při realizaci nejnáročnějších projektů našich klientů.

Bez ohledu na to, jaké jsou vaše problémy týkající se převodového řešení, IGW by měl být vždy volbou číslo jedna. S 65 letou historii mámé zkušeností, schopnosti a snahu splnit všechny vaše požadavky v nejvyšší možné kvalitě, tak aby vyhovovaly každému segmentu trhu. Ať už požadujete existující díl nebo vyvíjíte zcela novou aplikaci, poskytneme vám řešení, které zcela vyhovuje vašim potřebám.

LAPP Czech Republic s.r.o.

Společnost LAPP Czech Republic s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je součástí celosvětově působící skupiny Lapp. Majitelem skupiny, ve které pracuje přibližně 4 575 zaměstnanců, je rodina Lapp. Skupinu tvoří 20 výrobních a 43 distribučních společností. Mimo to spolupracuje přibližně se 100 zahraničními zastoupeními.

LAPP Czech Republic s.r.o. vyrábí a dodává připojovací, ovládací a datové kabely včetně kabelového příslušenství a kompletního řešení na míru – tzv. kabelové konfekce pro přímou aplikaci do strojů a zařízení. Výroba kabelové konfekce probíhá zde v České republice. Nejčastějšími oblastmi použití jsou výroba strojů a zařízení, rozvaděčová technika, měřicí a regulační technika a automatizace.

V roce 2016 rozšířila svůj sortiment o kabely a kabelové příslušenství pro obor kolejových vozidel dle mezinárodní certifikace a jejími hlavními výhodami jsou vysoká kvalita produktů, spolehlivost dodávek a zákaznického servisu, dostupnost skladem a možnost dodání již od 100 metrů.

LEVEL, s.r.o.

Pod jednou střechou si vyvíjíme hardware i software, což nám umožňuje pružně reagovat na podněty našich zákazníků a realizovat řešení na míru. Abychom byli stále o krok napřed, investujeme do inovací a nových technologií.

Díky tomu vám můžeme nabídnout kvalitní monitorovací jednotky s nevídanou výdrží baterie, přesností monitorování a širokým spektrem využití. V současnosti se můžeme již pyšnit stovkami tisíc našich monitorovacích jednotek, které využívá nespočet firem napříč více než 30 zeměmi po celém světě.

Naše společnost byla založena v roce 1992 v Náchodě, kde doposud sídlí vedení společnosti, vývoj, výroba i obchod. V roce 2017 jsme otevřeli obchodní kancelář také v Praze.

MED Elektronik, s. r. o.

Společnost MED Elektronik s.r.o. je obchodním zastoupením značek Lenord + Bauer, RST, Teaflex, Gimota, Fogtec a Antonics v České a Slovenské republice. Hlavním předmětem naší činnosti jsou návrhy řešení a komplexní dodávky v oblasti snímání otáček a mechanické ochrany kabelových vedení, včetně kabelové konfekce a konektorů. Zabýváme se především dodávkami snímačů otáček, ochranných hadic pro kabely včetně koncovek, kabelových průchodek a konektorů. Dále se zabýváme protipožárními systémy a anténami pro dopravní prostředky.

Na návrhu sestav spolupracujeme s našimi zákazníky již od začátku projektů na základě jejich potřeb a našich zkušeností. Odborná kompletace a montáž sestav snímačů, propojek a dalších dílů probíhá u nás a zákazník obdrží kompletní hotové řešení.

NEXTRAIL a.s.

Společnost NEXTRAIL a. s. je výrobcem drážních komunikačních technologií, zejména v oblasti vozidlových CAB radiostanic a dále monitorovacích a záznamových systémů pro kolejová vozidla. Společnost rozvíjí svoji činnost jak v oblasti vývoje hardwaru a softwaru a projektových činností, tak v oblasti výroby, montáže a servisu.

On - Rail Group s.r.o.

Přídavná hydraulická zařízení dodávaná společností On – Rail Group s.r.o. jsou určena pro  dvoucestná hydraulická rypadla všech značek. Svou konstrukcí a konceptem urychlí a ulehčí  práce nutné pro opravy, údržbu a výstavbu železničního svršku kolejových tratí.  Ruční hydraulická nářadí značky Stanley překvapí svým výkonem a užitnou hodnotou.  Široká nabídka nářadí řeší požadavky při stavbách a demolicích, výstavbě i renovaci  železnic a údržbě zeleně. Specialitu z našeho sortimentu představují nářadí upravená pro  práci pod vodou.  

K hlavním přednostem všech produktů patří vysoká výkonnost, snadná montáž, jednoduché  ovládání, minimální nároky na údržbu, vysoká životnost a stupeň bezpečnosti práce, šetrnost  vůči obsluze i životnímu prostředí a úspora nákladů nutných na opravy kolejových tratí. 

PLASMAMETAL, spol. s r.o.

Společnost Plasmametal, spol. s r.o., založená v r. 1995 se sídlem v Brně, patří mezi lídry v České republice provádějící opravy a renovace dílů kolejových vozidel povlakovaním technologií žárového stříkání. 

Společnost nabízí komplexní služby v ČR i v zahraničí nejen v oblasti oprav a renovací, ale i pro nové díly, s použitím nejmodernějších technologií a vysoce odborných znalostí v oblasti žárových nástřiků. Hlavním cílem činnosti v této oblasti je významné zvýšení životnosti a spolehlivosti vysoce namáhaných dílů kolejových vozidel, zejména dílů u podvozkových skupin.

Dlouhodobé investice do oblasti vývoje a výzkumu jsou jednou z klíčových aktivit společnosti vytvářející trvalou konkurenční výhodu.

Seznam vybraných dílů kolejových vozidel renovovaných ve společnosti Plasmametal:
Nápravy vagónů, lokomotiv, tramvají a vozů metra, ramena náprav, ložiskové domky, skříně ložisek náprav, kyvná ramena, otočné čepy, plochy pro uložení ložisek, díly převodovek, hřídele, bloky motorů, oběžná kola čerpadel, atd.

PRAKLIMA, s.r.o.

Prodej produktů tvořících tepelnou pohodu za každého počasí ve vlacích, autobusech, dodávkách, nákladních vozidlech, stavební mechanizaci a speciálních vozidlech je naší denní prací.

Jsme specialisté se zaměřením na topení a klimatizace Autoclima, Valeo, Spheros a Webasto.

 

Procházka MP s.r.o.

Procházka MP s.r.o. – 23 let práce v oblasti  manipulační techniky. 

Cílem   firmy  PROCHÁZKA MP s.r.o. je řešit problémy, které vznikají při manipulaci v oblasti kolejové dopravy, a to jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Této manipulaci slouží mimo jiné výrobky naší vlastní značky MANTRA – montážní lávky, patkové zvedáky, lisy na kolejové podvozky a další produkty, které dokážeme vyvíjet a vyrábět na základě přání zákazníka, v rámci motta: „VYVINUTO A VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE“.

Na Českém a Slovenském trhu zastupujeme pro oblast kolejové techniky firmy ZEPHIR (dvoucestná posunovadla a lokotraktory),  KUMBRUCH (manipulátory) a HEGENSCHEIDT – MFD (nakolejovací zařízení, kolové soustruhy a servisní kolejové systémy).

Během naší 23 leté činnosti v oblasti manipulační techniky jsme se stali firmou, která má jeden z nejširších programů, jehož prostřednictvím můžeme pomáhat našim zákazníkům řešit problémy s potřebou rozpohybovat břemena jakýchkoliv hmotností a tvarů při různých rychlostech a způsobech uchopení.

PZK BRNO a.s.

PZK BRNO a.s. vznikla transformací původní firmy, kterou Ing. Jan Kratochvil, CSc. založil v roce 1991. V současné době je činnost společnosti zaměřena na tři hlavní oblasti:

Dodávky elektrotechnických materiálů z oblasti dopravy, telekomunikace, průmyslové automatizace a energetiky, poskytování příslušného technického poradenství.

Výroba dílců a montážních sestav pro elektrotechnická a strojírenská zařízení, jako jsou například vn vypínače nebo výrobky s permanentními magnety. Vývoj speciálních výrobních zařízení a technologií. Materiálové zkušebnictví zaměřeno především na permanentní magnety a další dodávané materiály. Testování magnetických vlastností v akreditované laboratoři (ISO 17025), testování mechanických a korozních vlastností.

RADOM, s.r.o.

RADOM, s.r.o. je společností v privátním sektoru. Společnost byla založena v roce 1992.
Předmětem podnikatelské činnosti společnosti jsou obecně bezdrátové rádiové a komunikační systémy pro kolejová vozidla (drážní systémy a systémy pro metro), systémy pro zabezpečení a střežení objektů, signalizační systémy pro přivolání pomoci, systémy pro určování polohy na bázi GPS a vysokofrekvenční a anténní technika. V uvedených oblastech společnost zajišťuje vývoj hardware a software, projekci, výrobu, dodávky, montáž a záruční i pozáruční servis.
Od roku 2003 je společnost členem skupiny AŽD Praha s.r.o. jako dceřiná společnost pro spolupráci v oblasti železniční a silniční telematiky.

ROSTE TRADE s.r.o.

Výhradní zástupce společností a značek NEXTSENSE, GEISMAR a BERTOLOTTI Rail.

Společnost NEXTSENSE je výrobcem laserového bezkontaktního profiloměru CALIPRI, který splňuje požadavky pro těžká a lehká kolejová vozidla. Díky své přesnosti, opakovatelností měření a multifunkčnosti je jedno z nejlepších řešení pro použití na železničním svršku a pro kolejová vozidla.

Společnost GEISMAR je výrobcem speciálních vozidel, strojů a nářadí na stavbu, údržbu a diagnostiku železničního svršku.

Společnost BERTOLOTTI Rail je výrobcem vybavení pro depa kolejových vozidel jako např. systémy pro vyvazování náprav a podvozků, doplňovaní písku, stacionární a pohyblivé plošiny, zvedáky, rotátory i točny. Díky vývojovému a výrobnímu zázemí je možné vytvořit zařízení zcela na míru požadavkům zákazníka.

RTA Rail Tec Arsenal Fahrzeugversuchsanlage GmbH

Rail Tec Arsenal je mezinárodně nezávislý výzkumný a zkušební ústav pro kolejová a silniční vozidla, nové dopravní systémy a technická zařízení, která jsou vystavena extrémním klimatickým podmínkám.

Jako mezinárodně uznávaný odborník na klimatické testování provozuje Rail Tec Arsenal dva moderní klimatické aerodynamické tunely určené k optimalizaci tepelného komfortu ve vozidlech veřejné dopravy a ke zkoumání a zlepšování dostupnosti a bezpečnosti systémů v citlivých průmyslových oblastech.

Senoplast Klepsch & Co. GmbH

SENOPLAST znamená vysoce kvalitní plastové desky a fólie. Společnost byla založena v roce 1956 a již více než 60 let vyrábí extrudované plastové desky a fólie pro tvarování za tepla používané po celém světě v různých průmyslových odvětvích. V průběhu let se společnost rozrostla ve specialistu na proces koextruze a stala se známou jako technologický lídr v této oblasti.
Ze své rakouské centrály v Piesendorfu poskytuje SENOPLAST zákazníkům po celém světě a ze všech druhů průmyslových odvětví produkty senosan®. Plastové desky a fólie etablované pod ochrannou známkou senosan® se používají nejen v automobilovém a dopravním průmyslu, ale jsou také známé svou vynikající kvalitou a lesklými povrchy v sanitárním a nábytkářském průmyslu. 
SENOPLAST se těší celosvětovému úspěchu s inovativními a vysoce kvalitními plastovými deskami a fóliemi vyrobenými z ABS, ABS/PC, PC, ASA, PMMA a PS jako surovin včetně materiálů zpomalujících hoření.

SENSIT s.r.o.

Společnost SENSIT s.r.o. působí na českém trhu od roku 1991. Vývojem, výrobou a dodávkami speciálních snímačů teploty, vlhkosti, CO2, atmosférického tlaku a VOC pro kolejová vozidla se zabývá od roku 2004. Snímače vyrobené pro aplikaci v tomto segmentu splňují specifické vlastnosti, které jsou definované v tzv. drážních normách:ČSN EN 50155, ČSN EN 61373, ČSN EN 50121-3-2, ČSN EN 45545-2 nebo NFPA 130 v platném znění. Jsou to především odolnost proti vibracím, elektrická bezpečnost, splnění protipožárních norem a u elektronických komponent splnění podmínek pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Na všechny tyto vlastnosti je brán zřetel již při vývoji, a že tomu tak skutečně je, stvrzuje zkušebním protokolem a certifikátem nezávislá akreditovaná zkušebna.

Správa železnic, státní organizace

Počátky dnešní Správy železnic sahají do roku 2003, kdy jako jedna ze dvou nástupnických organizací tehdejších státních Českých drah vznikla státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Ta působí od roku 2020 pod současným názvem. Správa železnic hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu. Zajišťuje provozování drah ve vlastnictví státu, má na starosti jejich provozuschopnost, modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. K jejím činnostem patří přidělování kapacity dopravní cesty a správa více než 1500 nádražních budov.

Starmon s.r.o.

Naše společnost se zabývá sdělovacími a zabezpečovacími technologiemi v dopravním průmyslu.

Angažujeme se ve vývoji, návrzích a montážích železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, jako jsou:

 • elektronická zabezpečovací zařízení pro malé a středně velké stanice
 • dočasná elektronická zabezpečovací zařízení stanic
 • počítače náprav a kolejové obvody pro zjišťování volnosti kolejových úseků
 • hlasové a obrazové informační systémy
 • diagnostické systémy pro zabezpečovací zařízení
 • kamerové kontrolní systémy
 • automatizované systémy počítání osob
 • elektronické venkovní informační zobrazovače
 • optické i metalické spoje
 • diagnostika jedoucích železničních vozidel

Techtronic Industries Eastern Europe Czech s.r.o.

MILWAUKEE® je lídrem v odvětví elektrického nářadí z hlediska odolnosti a výkonu. Svou činnost zaměřuje mimo jiné na stavební, klempířský, tesařský, pokrývačský a elektrotechnický průmysl. Naše značka nabízí technologická řešení nejvyšší kvality založená na flexibilních akumulátorových platformách M18™ a M12™.                 Abych zcela porozuměli potřebám a požadavkům neustále se měnícího průmyslového sektoru, značka neustále komunikuje se svými uživateli. Díky tomu mají svůj podíl na designu nářadí a komponent, které se promítají do kvality a bezpečnosti při práci. MILWAUKEE® staví svoji strategii na tradici výroby profesionálního elektrického nářadí. Nejvyšší kvalita materiálů a dodávek, podpora obchodních partnerů při implementaci produktů ve všech segmentech průmyslu a investice do vzdělávání prostřednictvím ukázek a školení svědčí o závazku, se kterým MILWAUKEE® podporuje profesionály na celém světě.

Thales Austria GmbH

V oblasti železniční dopravy podporuje Thales v Rakousku vysoké ambice svých zákazníků již od počátků železničního stavitelství. Ve stále rychleji se měnícím světě Thales spolupracuje s železničními operátory na jejich digitální transformaci. Thales v Rakousku jako součást globálního technologického lídra dodává klíčové technologie v železniční dopravě přizpůsobené místním potřebám. Technologické vedení, inovační síla a odhodlání dělají z lidí ve společnosti Thales odborníky. S různorodým týmem z různých kultur a prostředí podporujeme mezinárodní železniční operátory odbornými znalostmi v oblasti technologií a signalizace z Rakouska na trzích střední a východní Evropy, jako je Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Severní Makedonie, Chorvatsko, Srbsko a Albánie.

Thein Industry

V rámci skupiny Thein Industry budujeme portfolio ze strojírenských společností, které se vzájemně doplňují a vytváříme tak bezkonkurenční škálovatelnost projektů a služeb v průmyslovém prostředí. Podstatná část našeho portfolia je zaměřená na železniční průmysl a zahrnuje komplexní služby od pronájmu lokomotiv až po zakázkovou výrobu a opravu jejich komponentů. V rámci strojírenské výroby dodáváme však i strojní součásti pro široké spektrum dalších cílových zákazníků, jako jsou výrobci brousících zařízení, výrobních linek, elektrických pohonů apod.

Naší další specializací je vývoj vlastních vodíkových technologií v oblasti kolejové i silniční dopravy. 

Do portfolia skupiny patří české společnosti Ponec, Cotring, Železniční dodavatelská, Lokorent a Hydrogenic Technology.

TRAMECo Systems, s.r.o.

Společnost TRAMECo Systems, s.r.o. je dodavatelem elektronických systémů a zařízení zejména pro oblast železniční dopravy a průmyslu. Společnost TRAMECO Systems, s.r.o. v rámci skupiny úzce spolupracuje se společností SEFOS, s.r.o. Naše společnosti disponují vlastním vývojovým, výrobním a servisním zázemím s dlouholetými zkušenostmi z oblasti železniční dopravy. Specializujeme se na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních podmínkách nejen železniční dopravy. Naše společnosti přichází pravidelně na trh s novými a moderními produkty, které si úspěšně nacházejí své místo nejen na domácím, ale i světovém trhu. Svým zákazníkům poskytuje individuální přístup dle jejich potřeb a zajišťuje jim technickou podporu na vysoké úrovni. Společnost TRAMECo Systems, s.r.o. má zaveden systém managementu kvality dle ISO 9001.

TRAMO RAIL, a.s.

Společnost TRAMO RAIL, a.s. se od roku 1997 specializuje na realizaci zakázek v oborech určených technických zařízení UTZ a vyhrazených technických zařízení údržby, montáže a rekonstrukce trakčního vedení a silnoproudých zařízení.

Hlavní činností společnosti:

 • montáže, opravy a revize vyhrazených el. zařízení v rozsahu platných povolení
 • revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • komplexní rekonstrukce trakčního vedení celostátních drah a vleček
 • montáž, opravy a revize silnoproudých vn a nn rozvodů
 • trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
 • venkovní osvětlení železničních stanic a zastávek
 • projekční činnost ve výstavbě
 • provozování drážní dopravy na celostátních i regionálních tratích ČR
 • provádění pravidelné údržby trakčního vedení a silnoproudu

TRIBOTEC, spol. s r.o.

TRIBOTEC je českým výrobcem systémů centrálního mazání, mazacích technologií, hydraulických systémů a speciálních systémů pro kolejová vozidla. Jedná se o systémy mazání okolků, pískovací systémy, systémy stacionárního mazání tratí a systémy pro mazání hlavy kolejnice.

Naše společnost zajišťuje také montáž, odzkoušení a uvedení do provozu našich zařízení v prostorách našich zákazníků. Poskytujeme poprodejní služby ve formě servisu dodaných zařízení, preventivní údržby, dodávek náhradních dílů a poradenství.

Turck, s.r.o.

Společnost Turck, s.r.o. je na českém trhu již od roku 1995 a patří k předním dodavatelům automatizační techniky. Součástí výrobního programu je i celá řada produktů vhodných pro drážní aplikace. Díky globální působnosti společnosti Turck, vysoké spolehlivosti a přijatelné cenové úrovni jsou tyto produkty použité na vozidlech vyrobených nebo provozovaných nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích, v Asii, Americe i Austrálii. 

Rádi Vás přivítáme na našem výstavním stánku, který kromě prezentace produktů nabídne také prostor pro diskuzi s Vámi. Těšit se můžete na různé typy senzorů, vnitřní a vnější tlačítka, LED osvětlení a signalizační světla, zvukové signalizátory, elektromechanická i polovodičová relé, časová relé a další produkty.

Uptime Engineering GmbH

Spolehlivost a náklady určují problém v kontextu vývoje, ověřování a údržby mechatronických, řídicích nebo hybridních systémů. Uptime Engineering vyvinul metody na principu nepřetržitého procesu napříč odděleními ve společnosti. Naše softwarová sada Uptime SOLUTIONS je schopna podporovat proces spolehlivosti systémů a produktů během celého životního cyklu. Jádrem této sady jsou řešení Uptime PROVE (organizace vývoje produktů), Uptime LOCATE (zajištění spolehlivosti systému) a Uptime HARVEST (optimalizace preventivní údržby). Uptime Engineering pomáhá překlenout mezery mezi odděleními a optimalizuje celkový technický výkon společnosti.

VHC TRADE, s.r.o.

Malá mechanizace, stroje a technologie pro železnice a vleckyod renomovaný dodavateluPlasser & Theurer, Speno, Robel a Vogel & Plötscher.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví se zaměřením na železniční vozidla, železniční systémy, drážní dopravu a další průmyslová odvětví. VUZ poskytuje specializované služby formou autorizovaných a akreditovaných činností a zkušebnictví v oblasti infrastruktury, železničních vozidel a jejich komponent. Zejména se jedná o posuzování interoperability – služby NoBo / DeBo, posuzování a hodnocení bezpečnosti služby AsBo a ISA, zkoušky ITRM, dynamické zkoušení komponent, zkoušky ETCS a další.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. VUZ je společností s více než padesátiletými zkušenostmi a know-how v oblasti železničního výzkumu a zkušebnictví.

Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H., odštěpný závod

Německá společnost Webasto se během své 120 let trvající historie stala klíčovým dodavatelem systémů pro zajištění komplexního tepelného komfortu v oblasti lidské mobility.

Jedním ze stěžejních oborů, kde najdete produkty Webasto je železniční doprava, kde se naše produkty starají například o předehřev motoru nebo celoroční teplotní komfort cestujících. 

Novým produktovým směrem Webasta je elektromobilita zahrnující nabíječky, pohonné baterie a mnoho dalšího – to vše představuje Webasto v roce 2022.

Würth, spol. s r.o.

V našem sortimentu najdete více než 170 tisíc položek spojovacího materiálu, nástrojů a nářadí, skladovacích systémů a zásobníků pro výrobu, ochranných pomůcek a průmyslové chemie. Soustředíme se zejména na tradiční řemesla a obory, jako je kovovýroba, zpracování dřeva, doprava a údržba vozidel, stavebnictví, údržba a servisní činnosti. Naši zákazníci si mohou vybrat kterýkoliv z našich prodejních kanálů. Přímo k vám přijede jeden z našich 300 perfektně vyškolených obchodních zástupců, nebo si můžete vybrat zboží na jedné z více než 20 dobře zásobených poboček po celé republice.

Naše výrobky jsou vyvíjeny ve Würthu na základě zákaznických preferencí a potřeb. Při výrobě dbáme na výběr perfektních materiálů, moderní technologie a kontrolu kvality. Úložné a skladovací systémy a nářadí vyrábíme s důrazem na kompatibilitu a návaznost prvků, tak aby naši zákazníci maximálně využili výhody dlouhodobé spolupráce s Würthem. Díky tomu doručujeme našim zákazníkům po celém světě už 75 let zboží, které má pověst vysoké kvality, dokonalé funkčnosti a dlouhé životnosti.

Zarges CZ, s.r.o.

Firma Zarges, evropská jednička v oblasti techniky pro práci ve výškách, si stojí za svým programem, který obsahuje nejen více než 500 sériových výrobků, ale také speciální konstrukce, protože v jednotlivých případech je potřebné individuální řešení, aby bylo možné překonat speciální problémy, které při práci ve výškách mohou vznikat. Technika pro práci ve výškách firmy Zarges je v celé Evropě synonymem pro špičkovou kvalitu a bezpečnost a to od konstrukce až po konečnou detailní úpravu. Naše výrobky splňují příslušné normy a bezpečnostní předpisy. Náš vysoký standard kvality je certifikován podle normy ISO 9001: 2015. Výrobky firmy Zarges jsou koncipovány pro použití v nejrůznějších profesionálních oblastech.

www.youtube.com/watch?v=XgsWq59CgCs​http://www.youtube.com/watch?v=XgsWq59CgCs​

Zeppelin CZ s.r.o.

Jednou z významných činností divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ s.r.o. jsou dodávky a servis lokomotivních motorů značky Caterpillar pro drážní vozidla. Široké výkonové spektrum (100-2800 kW) umožňuje výběr vhodného motoru pro použití v dané lokomotivě. Lokomotivní motory Cat splňují legislativní požadavky EU pro zástavby do nových nebo i modernizovaných lokomotiv.

+420 266 015 111 | info-cz@zeppelin.com | www.zeppelin.cz

ŽPSV s.r.o.

ŽPSV s.r.o. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s více jak se sedmdesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků, materiálů i služeb s působností v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností též na Slovensku. Je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví s prioritním zaměřením na dopravní (železniční i silniční) stavby. Významná část produkce je ale směřována také do pozemních staveb, inženýrských staveb, bytových staveb, ekologických staveb a rovněž do celého stavebnictví. Postupem let se značně rozšířil nabízený sortiment výrobků i služeb. V současné době je struktura společnosti tvořena čtyřmi výrobními závody v České republice a jedním výrobním závodem na Slovensku. Od 28. 6. 2018 je majitelem společnosti ŽPSV s.r.o. německá společnost Leonhard Moll AG, která je tradičním výrobcem pražců v Německu. Další závody na výrobu pražců vlastní i v Polsku, Chorvatsku a Anglii.

+420 572 419 311 | info@zpsv.cz | www.zpsv.cz

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO)

Zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Poslaním našej spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy. 

Okrem služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy ponúkame:

 • celosieťové služby v oblasti údržby a opráv železničných koľajových vozidiel na území  Slovenska.
 • mobilný servis pre opravy nákladných vozňov na území Slovenska.
 • servisné zariadenia určené na výdaj pohonných hmôt (nafty) pre železničné koľajové vozidlá na území Slovenska.
 • nehodové pomocné prostriedky na území Slovenska
 • ECM služby
 • sústruženie dvojkolesí bez výväzu a s výväzom 
 • váženie ŽKV 
 • výmena obručí a naváranie hviezdic dvojkolesí 
 • oprava brzdových zariadení DAKO
 • skúšanie a meranie pružín