KONFERENCE A GALAVEČER

Nedílnou součástí mezinárodní železniční akce RAIL BUSINESS DAYS je odborná konference. Konference je určena odborné veřejnosti a zástupcům společností i státních institucí. Koná se 7. června 2022 od 10.00 do 17.00 hodin.

JAKÁ BUDE LETOŠNÍ KONFERENCE?
PROGRAM KONFERENCE RBD 2022

7. června, 10–17 hodin, Výstaviště Brno (rotunda pavilonu A)

MODERÁTORKA: Daniela Písařovicová

10.00–10.30 Slavnostní zahájení konference – úvodní projevy k aktuální situaci a tématům železničního businessu v ČR
Martin Kupka, ministr dopravy ČR
Jiří Svoboda, generální ředitel Správa železnic, s.p.
Gilles Mugnier, International Affairs Director at SNCF

10.30–12.00 Současný stav a budoucnost regionální osobní dopravy na železnici

Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK, a.s.
Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje
Michal Krapinec, generální ředitel České dráhy, a.s.
Petr Moravec, výkonný ředitel SVOD Bohemia
Dan Kurucz, výkonný ředitel ALSTOM Czech Republic a.s.

12.30–13.30 Oběd

13.30–15.00 Moderní, bezpečná a ekologická železnice
Jiří Svoboda, generální ředitel Správa železnic, s.o.
Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha s.r.o.
Jaromír Hrubý, ředitel Odboru elektrotechniky a energetiky, Správa železnic, s.o.
Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility ČR

15.00–15.30 Coffee break

15.30–16.15 Aktuality a trendy v oblasti bezpečnosti, posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy
Martin Bělčík, generální ředitel Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Zdeněk Malkovský, generální ředitel VÚKV a.s.

16.15–17.00 Nákladní železniční doprava – trendy, aktuality, plány – vozidlové parky a modely přepravy 
Tomáš Tóth, generální ředitel ČD Cargo, a.s.
Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ, z.s.
Ctirad Klimánek, managing partner RAILVIS.com 

 

GALAVEČER RBD

Galavečer RBD v Pavilonu A2 na Výstavišti Brno probíhá 7. června od 19 hodin.

Večerem provází moderátorka  Daniela Písařovicová.

Program:

Olga Lounová

Kapela Jam

Rockset revival Roxette world tribute

DJ Lukáš Mercl